Online Radio Bulgaria Free for iPhone & iPad

alt

version 1.0
alt 

 alt
Description
Online Radio Bulgaria е безплатен интернет радио плеър за iPhone и iPad. Радиото предлага 45 български станции, като периодично ще бъдат добавяни нови.
Online Radio Bulgaria is a free internet radio player designed for iPhone and iPad. The Player currently offers 45 bulgarian stations and more will be added periodically.
 


alt
Features
 • Универсална програма: Разработена едновременно за iPhone и iPad.
 • HD графика: Графика с високо качество за iPhone и iPad устройства с retina display.
 • Многозадачен режим: Слушайте радио и използвайте други програми по едно и също време (само за устройства с многозадачна операционна система).
 • Любими станции: Запазете любимите си станции в отделен списък за по-лесен достъп.
 • Обновяване на списъка със станциите: Синхронизирайте списъка със станциите от нашия сървър с едно натискане на бутон. Допълнителни станции ще бъдат добавяни периодично и по заявка.
 • Български и Английски език: От настройките можете да избирате кой език да се използва в програмата.
 • Universal application: Designed for both iPhone and iPad devices.
 • HD Graphics: Perfectly compatible with iPhone and iPad retina HD display.
 • Multitasking: Listen to the radio and simply use other services at the same time.
 • Favorites: Save your favorite stations for easy access.
 • Stations list update: Sync the latest channels from our server instantly with a click of a button. More channels will be added periodically and upon request.
 • Translated in both English and Bulgarian.


alt
Update Descriptions
 • Version 1.0 (May 23, 2012):
  - Initial Release